Terjemahan Juz 30 (Juz 'Amma) - Surat An Naba (part 3) - end


( 31 )   Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan,
( 32 )   (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur,
( 33 )   dan gadis-gadis remaja yang sebaya,
( 34 )   dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).
( 35 )   Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula) perkataan dusta.
( 36 )   Sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak,
( 37 )   Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia.
( 38 )   Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar.
( 39 )   Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barangsiapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.
( 40 )   Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (hai orang kafir) siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata: "Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah".

Komentar